Frühkirmes bei Kaiserwetter

Wat wor dat widder schön.   Frühkirmes bei Traumwetter.

Erstmal beim Frühstück Kraft tanken